043 455 2855

Privacybeleid

Frensjerhofke Vakantiewoningen Privacy Statement

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze gasten. Daarom kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die je ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te behandelen. Indien je besluit je vakantie bij ons door te brengen en een huisje te boeken, of overweegt dit te doen, dan kan het zijn dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Frensjerhofke Vakantiewoningen
Overgeul nr. 8-1
6281 BG Mechelen.

Privacy beleid
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze gasten. Ons privacy beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van onze website en door gebruik te maken van onze diensten, verwerken we jouw gegevens zoals we dat in dit document beschrijven. Dit privacy statement is van toepassing op al onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht en betalingsgegevens. Omdat we voor invulling van het nachtregister van de gemeente Gulpen-Wittem je identiteitsbewijs ter inzage vragen, beschikken wij in die gevallen ook over je nationaliteit, geboorteplaats, persoonsnummer en overige gegevens die op het door jou verstrekte identiteitsbewijs vermeld staan. Wij maken geen kopie van je identiteitsbewijs.
Doeleinden van verwerking persoonsgegevens
Om je te kunnen helpen spreekt het voor zich dat we enkele persoonsgegevens van je gebruiken. Verder verzamelen wij gegevens over het gebruik van onze website en andere communicatiemiddelen waardoor wij onze service zouden kunnen optimaliseren.

Doeleinden:
* Verwerken van gegevens van bezoekers en huurders of informatieaanvragers om beschikbaarheid en teneinde een verblijf aan te kunnen bieden (en te verbeteren) en;
* Informatie te verstrekken inhoudende persoonlijke gegevens en verblijf gegevens aan overheden, gemeente Gulpen- Wittem en aan opdrachtgevers alsook
*Verwerken van gegevens van leveranciers, gasten, opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde de (financiële) administratie te voeren;
* Verwerken van (e-mail)adressen teneinde toekomstig aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven, berichten te zenden;
* Verwerken van gegevens ten behoeve van het optimaliseren van advertenties, website, producten en services;
* Je gegevens worden verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Frensjerhofke Vakantiewoningen in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media
Indien je met ons communiceert via social media, ontvangen wij je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Alle gegevens die we via social media ontvangen, worden opgeslagen, zoals je NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen leveren of voor analytische doelstellingen.

Opnemen telefoongesprekken
Als je met ons belt, dan kunnen wij dat gesprek opnemen. De gesprekken kunnen worden opgenomen omwille van analyse, trainings- en coaching doeleinden. Maar ook ter verificatie van opdrachten, bevestigingen van reserveringen, fraudepreventie en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Verstrekken van persoonsgegevens aan partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Wij kunnen je gegevens doorgeven aan een samenwerkingspartner binnen de Europese Economische Ruimte. Dit doen wij alleen als wij jouw toestemming hebben gekregen om je door te verwijzen aan een derde partij, ter uitvoering van onze dienstverlening of om je te voorzien van informatie. Deze derde partijen kunnen bijvoorbeeld leveranciers of een boekingskantoor zijn, waarmee wijsamenwerken.

Verstrekken van persoonsgegevens aan partijen buiten de Europees Economische Ruimte
Mogelijk kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Dit verstrekken van gegevens vindt plaats in verband met het leveren van informatie en diensten die wij leveren door middel van het gebruik van bepaalde tools. Het bedrijf dat een dergelijke tool levert kan gevestigd zijn buiten de EER. De bedrijven waar wij mee samenwerken buiten de EER zijn gelegen in de VS. Deze bedrijven zijn gecertificeerd bij het Privacy Shield. De Europese Commissie heeft de overeenkomst EU-US Privacy Shield aangenomen voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit EU-US Privacy Shield biedt Europese bedrijven de zekerheid over het privacy beschermingsniveau bij bedrijven uit de VS.

Bewaringstermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact met ons op te nemen. Dit kan via dataprotection@frensjerhofke.nl.

Beveiliging
Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze gasten te beveiligen tegen verlies en/ofonrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Verder hebben we maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Tot slot hebben wij ook een informatieveiligheidsbeleid

Wijziging privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen.

Frensjerhofke Vakantiewoningen
Frensjerhofke Vakantiewoningen maakt gebruik van een functioneel cookie op de website. Deze cookie zorgt ervoor dat er geen nieuwe connectie tussen uw browser en de webserver gemaakt hoeft te worden als u een nieuwe pagina opent. Zo navigeert u sneller door onze site.

Marktplaats Adwords
Marktplaats Adwords is een advertentiedienst van Marktplaats.nl om te bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een boeking of informatieaanvraag, worden conversiepixels gebruikt. Hierdoor kan Frensjerhofke Vakantiewoningen achteraf herleiden welke advertenties tot een aankoop hebben geleid, en de getoonde advertenties zo goed mogelijk laten aansluiten bij de voorkeuren van de bezoeker. Houdbaarheid: 30 dagen. Privacy beleid van Marktplaats.nl: http://www.marktplaats.nl/i/help/over-marktplaats/voorwaarden-en-privacybeleid/privacybeleid_okt_2013.dot.html

vlinder